Wednesday, September 21, 2011

माझी फुलबाग

माझी फुलबाग
किती हौसेने फुलझाडे लाविली
पाणी देवून वाढवली जपली
काही कळ्या आल्या मुक्या
तर काही रंगीत फुले उमलली ||

परीसरात माझी फुलबाग एकटी
नव्हती तसली दुसर्‍या कुणाची
शोभेचे लावली तरूवर तेथे
काही झाडांना लपेटल्या वेली ||

अपेक्षीले न मी जरी काही
निसर्गाने तिला साथ दिली
कोंब तरारून आले वरती
अनेक कुसूमे भरभरून आली ||

येता जाता सारे बघती
कष्टाचे कुणी कौतूक करती
आनंदाचा ठेवा हा अनमोल
परी नव्हता तयांच्यासाठी ||

अशीच एकदा वेळ ती आली
नजर फुलांवर पडली काळी
दृष्ट काढली त्याच फुलांची
पण हाय! पुष्पांची गेली झळाळी ||

जीवन म्हणजे येणे जाणे
येवूनी आयुष्याची बाग करणे
जरी ही एखादी फुलबाग उखडली
नविन फुलबागा करील मी माळी ||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१७/०९/२०११

No comments: