Monday, June 29, 2009

टनेल व्हिजन V/S पेरिफेरल व्हिजन किंवा टनेल व्हिजन व पेरिफेरल व्हिजन चर्चा

http://www.misalpav.com/node/8342#comment-128443

विप्र सरांनी 'टनेलवर चर्चा करायला आवडेल' असे सांगीतल्याने या धाग्याचा उदय झाला आहे.

आता काहीजण म्हणतील की फुटकळ चर्चा आहे, हात धुवुन घेण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न आहे वगैरे वगैरे.
किंवा माननीय संपादकांपैकी काही जण या धाग्याला आक्षेप घेवून हा धागाच गायब करु शकतात. (माझी त्यांना तसे न करण्याची विनंती आहे. (परत्येकाचा ईगो सांबाळाया लागतू. राग याया नकू ना.) )
असो.

तर चित्रे साहेबांनी सांगीतलेले आणि अ‍ॅलन आणि बार्बरा पीस (अंतर्राष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त) यांनी लिहिलेले "टनेल व्हिजन व पेरिफेरल व्हिजन" वरील उदाहरण खोटे कसे असेल? हेच उदाहरण काही लोकांना पटलेलेही आहे असे सांगितलेले आहे.

त्या उदाहरणात सांगितले की, "जगण्याची पद्धत बदलली पण पुरूषांची 'लांबपर्यंत बघण्याची दृष्टी (टनेल व्हिजन) विकसित होत राहिली. "
मला तरी वाटते की पुरुषांना 'लांबपर्यंत बघण्याची दृष्टी' आता जितकी आहे तितकीच आधीपासुनच होती. (म्हणजे आता ती तितकीच 'पॉवरफूल' आहे असे मला म्हणावयाचे आहे, ती क्षीण वगैरे झालेली नाही.)
आता "बायकांची 'आसपासचे बघण्याची दृष्टी '(पेरिफेरल व्हिजन) विकसित होत राहिली" यावर मतप्रवाह असू शकतात व त्यावर मिपाधर्मानूसार साधकबाधक चर्चाही होवू शकते.

"ज्याप्रमाणे पुरूषांना फ्रीजमधल्या, कपाटातल्या इ. वस्तू पटकन सापडत नाहीत त्याप्रमाणे स्त्रियांना रात्रीच्या वेळी ड्रायव्हिंग करताना दूरवरचं पहायला अडचण वाटते." हे उदाहरण तर खरोखर पटते. हा अनूभव बहूतेक स्त्रियांनी त्यांच्या नवर्‍याबद्द्ल घेतला असेल आणि बहूतेक माणसांनी ( त्यात नवरे पण आले. ते पण माणुसच असतात.) दिवसासुद्धा घेतला असेल.

प्रॅक्टिकल विचार केला तर बहुतेक ड्रायव्हर हे पुरुष असतात. ट्रक, बस, रिक्षा, मो. सायकल चालवणार्‍यांमधे सांखीकीय द्रुष्ट्या पुरुष हे आघाडीवर आहेत.

आता एकूणच 'टनेल व्हिजन' व 'पेरिफेरल व्हिजन' चा विचार 'एखाद्या खरोखरच्या टनेल' बाबतीत केला आणि त्याच्या बाबतीत "स्त्रि आणि पुरूष" यांत बदल केला तर केवढा मोठा अपघात होवु शकतो याची कल्पना येवु शकते. (म्हणजे विचार करा - स्त्रियांना 'टनेल व्हिजन' आलीय आणि पुरूषांना 'पेरिफेरल व्हिजन' आलीय. खरोखरच्या टनेलमध्ये पुरुष ड्रायव्हर आहे. नुसती कल्पना करा, किती मोठे अपघात होवु शकतात, नाही?)

म्हणुनच माणसांना 'टनेल व्हिजन' आहे तेच बरे आहे.

आता आपण यावर विप्र सरांना आवडेल अशी चर्चा करू शकतात. धन्यवाद.

Monday, June 22, 2009

-: माझे घर कौलारू :-

माझ्या घराचा पत्ता

खाली आहे हिरवळ हिरवी
दोन बाजूंनी डोंगर कडे
उंच बघावे आभाळ निळे
सोनेरी सुर्यकिरण त्यातून पडे ||

घाट सोपा लांब चढा
किंवा डोंगर चढा छोटा वाकडा
दिसेल खाली तलाव नितळ
आणि़क बाजूस सुबक देवूळ ||

खळखळ खळखळ वाहे झरा
वाट आपली पुढे सावध उतरा
चला पुढे चला, हे आहे चिंचबन
थकला तर थांबा थोडे, जीरेल सगळा शिण ||

ती खालची, ती मधली आळी
पाटील गाल्ली अन मोठी आळी आहे ती वर
आता आहे थोडा उतार
त्यानंतर दिसेल तुम्हां माझे कौलारू घर ||

- पाषाणभेद
१७/०२/१९९८

वर्णन (तमाशातले सवाल जबाब): पुन्हा लेखन

वर्णन (पुन्हा लेखन) (जुने वर्णन येथे आहे)
(चालः तमाशातले सवाल जबाब)

(सवाल जबाबात प्रत्येक पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करतो. प्रस्तुत सवाल जबाबात तो आणि ती एकमेकांची स्तुती करतात.)


तो: अटकर बांधा गोरा गोरा खांदा ss
पदर उडतोय वार्‍यावर
चवळीची तू शेंग शेलाटी
लवलव लवलव करती गss ग ग ग गss

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

ती: अक्क्डबाज मिशी तुझी रं
डोईचा शेमला उडतोय वार्‍यावरss
मनामधला मर्द पाहण्या
नजर माझी वळते रss रssरsरsर

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

तो: गोरा रंग तुझा दुधेरी ss
केस काळे मखमाली
हासणं तूझं मंजूळ मोठं
जणू गुलाब फुलले गाली ग ग ग गss

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

ती: पहीलवानाची छाती तुझी रं
न कधी पाहिली अशी भरदार
नजर न लागो तिला माझी
कोन दुसरा टिकल तिच्या म्होरं ? ss रssरsरsर

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

तो: दात तुझे मोती असती ss
नाक असे अणुकूचीदार
भुवयी ठळक तिरकामठी
नजरेचे मारती शर ग ग ग गss

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

ती: पायतान आस तुझं कोलापुरी
वाजतय लयीत करकर
खरा मावळा शोभे तु तर
पाहिजे हाती फक्त तलवार ss रssरsरsर

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

तो: पाहणं तुझ चोरून चोरून ss
राग तुझा लटका ग
लाजलीस हे सांगाया
फुका मारसी मुरका ग ग ग गss

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

ती: वागनं तुझं आहे मल्मली
रुबाब तुझा मोठा रं
मन मारत झुरते कधीची
जवळ ये धावत लवकर ss रssरsरsर

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

तो: लगबग लगबग तुझं चालणं ss
काम करतीया घाईत
जिंकुन घेई मनास माझ्या
होशी गळ्यातली ताईत ग ग ग गss

कोरस: आली नटून थटून ही बया, हो पाव्हन, लावती लळा तुम्हा पुन्हा पुन्हा
घेवुन जा घरला एकदाची, नायतर ज्वानी जायची वाया... (माझ्या रामा तू रं ss)

- पाषाणभेद
०१/०६/२००९

झाले गेले विसरुनी जाऊन

झाले गेले विसरुनी जाऊन

झाले गेले विसरुनी जाऊन,
सांग तू माफ करशील का? करशील का? || ध्रु ||

न जुळू शकल्या आपूल्या तारा
न फुलू शकला मनमोर पिसारा
माणूस म्हणूनी ओळखशील का?
सांग तू माफ करशील का? करशील का? || १ ||

उलटे सुलटे पडले फासे
दान दैवाचे हातात न गवसे
रिते हात पकडशील का?
सांग तू माफ करशील का? करशील का? || २ ||

न लागली मेंदी हाती
न लागले कुंकू माथी
अखेरचे तू बघशील का?
सांग तू माफ करशील का? करशील का? || ३ ||

- पाषाणभेद
१५/०३/१९९८

खेड्यातला आणि शहरी मुलगा

खेड्यातला आणि शहरी मुलगा

असशील बघत टिव्ही जरी तू
विटीदांडू कधी खेळलास काय? खेळलास काय?

नाय रे नाय, नाय रे नाय

खॉत असशील ऑईस्क्रीम तू
बांधॉवरची बोरं तू खॉल्लीस कॉय? खॉल्लीस कॉय?

नाय बॉ नाय नाय बॉ नाय

खेळत असशील बुध्दिबळ तू
कब्बड्डी कधी खेळलास काय?

नाय रे नाय, नाय रे नाय

येत असशील कराटे तूला तरी
कुस्ती माझ्याशी खेळतोस काय?

नाय रे नाय, नाय रे नाय

असशील स्विमींग करत जरी
नदीच्या डोहात डुंबला काय?

नाय रे नाय, नाय रे नाय

खातो आंबे मंडईतले जरी
चोरून जांभळे पाडली काय?

नाय रे नाय, नाय रे नाय

पितोस दुध पिशवीतले
त्याला ताज्या दुधाची चव काय?

नाय रे नाय, नाय रे नाय

दिमाख दाखवतोस शहराचा मोठा
खेड्यात एकदा राहतोस काय?

नाय रे नाय, नाय रे नाय

- पाषाणभेद
७/०३/१९९८