Sunday, September 4, 2011

नाट्यगीत: अशी कशी ही पिढी नेटावली

नाट्यगीत: अशी कशी ही पिढी नेटावली

अशी कशी ही पिढी नेटावली हो.....
अशी कशी ही पिढी नेटावली
इंटरनेटी जाळ्यात अडकली
अशी कशी ही पिढी नेटावली ||धृ||

पुरत नाही दिवस काही
रात्रीही तीच कथा होई
डोके राहूनी स्क्रिन समोरी
किबोर्ड सतत बडवती ||१||

खाणे नाही नाही पिणे नाही
आईबापा संगे बोलणे नाही
बंधूभगीनी संगे बोलणे नाही
हेडफोन लावूनी कानी
आ आ आ आ आ आ आ
हेडफोन लावूनी कानी
गाणे कसले गुणगुणती ||२||

फेसबुक नका म्हणू तुम्ही
अहो ट्विटर नका म्हणू तुम्ही
या सार्‍या सोशल मेडीया सायटी
मिळोनी सारे मित्र येथे
हो..... मिळोनी सारे मित्र येथे
एकमेकासंगे चॅटती ||३||

त्यातच तो स्मार्टफोन आला
इंटरनेटला कनेक्ट झाला
हातामध्ये नवे शत्र जणू
वापरीत रस्त्याने चालती ||४||

एसेमेस ठरले लघूलीपी बोलणे
हसण्या, रूसण्या स्मायली पाठवणे
एमेन्सी, आयटीत नोकरी करणे
ऑनलाईनी सामान मागवणे
काय तर्‍हा एकेके सांगू
पाषाणाची मती गुंगली ||५||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१०/०५/२०११

No comments: