Monday, May 24, 2010

युगलगीत: चल दुर दुर दुर दुर जावू (दोन आवृत्या)

युगलगीत: चल दुर दुर दुर दुर जावू (दोन आवृत्या)
सिच्यूऐशन: हिरो्+ हिरॉइन. दोघे बाहेर निसर्गरम्य वातावरणात आलेले आहेत.

चालः लावलेली आहे. एखाद्या वेळी युनळी वर टाकेन.

(खालील गाण्यात तो अन ती च्या जागा बदलल्या तरी काही अर्थात फरक पडत नाही. )
गाण्याच्या दुसर्‍या आवृत्तीत जाणीवपुर्वक काही बदल आहेत. त्याचाही आस्वाद घ्यावा. त्यातच तो अन ती च्या जागा उदाहरणादाखल बदललेल्या आहेत.

कॅमेरा रोलींग....साँग आवृत्ती नं वन....स्टार्ट......अ‍ॅक्शन......
--------------------------------------------------

तो: चल दुर दुर दुर दुर ग जावू
ती: हो ना! मग एकमेका जाणूनी घेवू
तो: टेकडी बुटकी लांब जराशी तेथपर्यंत का जावू
ती: हो ना! दुर दुर दुर दुर रे जावू ||धृ||

तो: शितल जल हे चमके चमचम (तान(स्री स्वर): आआआआआआआआ)
ती: निळेच आभाळ बघ दिसे त्या निळाईतून (तान(पुरूष स्वर): आआआआआआआआ)
तो: हिरवे गवततृण जणू भासे मखमल
ती: रानफुले बघ कितीक डोलती त्यातून
तो: असल्याच निसर्गी तृप्त होवोनी न्हावू

ती: हो रे! चल दुर दुर दुर दुर मग जावू ||१||

तो: कसले जग उरले आता अन कसल्या भिंती (तान(स्री स्वर): आआआआआआआआ)
ती: तोडोनी नच का आलो त्या आता कसली भीती (तान(पुरूष स्वर): आआआआआआआआ)
तो: दुरवरी होते तेथे आभाळधरती मिलन
ती: घर दोघांचे ते क्षितीजापर्यंत असे अंगण
तो: चल वेगाने चल, थांबलीस का? आता लाग तू धावू

दोघे: चल दुर दुर दुर दुर आता जावू ||२||

---------------------------------------------------------------------

युगलगीत: चल दुर दुर दुर दुर जावू (आवृत्ती क्र. २)

ती: चल दुर दुर दुर दुर रे जावू
तो: हो ना! दुर दुर दुर दुर ग जावू
ती: टेकडी बुटकी लांब जराशी तेथपर्यंत का जावू
तो: हो ना! मग अधिकच जवळी येवू ||धृ||

ती: शितल जल हे चमके चमचम (तान(पुरूष स्वर): आआआआआआआआ)
तो: निळेच आभाळ बघ त्या निळाईतून (तान(स्री स्वर): आआआआआआआआ)
ती: हिरवे गवततृण जणू भासे मखमल
तो: रानफुले बघ लाल पिवळी डोकावती त्यातून
ती: असल्याच निसर्गी तुडूंब आपण न्हावू

तो: हो ग! चल दुर दुर दुर दुर मग जावू ||१||

ती: कसले जग उरले आता अन कसल्या भिंती (तान(पुरूष स्वर): आआआआआआआआ)
तो: सोडोनी नच का आलो ते आता कसली भीती (तान(स्री स्वर): आआआआआआआआ)
ती: बघ तेथे होते तेथे आभाळधरती मिलन
तो: घर दोघांचे ते क्षितीज म्हणती सारे जन
ती: चल वेगाने चल, थांबलास का? आता लाग तू धावू

दोघे: चल दुर दुर दुर दुर आता जावू ||२||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२४/०५/२०१०

2 comments:

मराठीसुची said...

mast ! added it to marathisuchi
Now its easy to publish posts automatically on marathisuchi.com just visit http://www.marathisuchi.com/page.php?page=widget section

Pashanbhed - पाषाणभेद said...

धन्यवाद