Saturday, October 1, 2011

हळूच तू मला पाहीलेले

हळूच तू मला पाहीलेले


हळूच तू मला पाहीलेले मी तुला पाहीले
नजरेला मिळता नजरा, मी न माझी राहीले ||धृ||

कधीतरी ओळखीचे हासू पाहीले तुझ्या ओठी
नकळत स्मित माझे आले त्याच्या उत्तररासाठी
कळले का रे तेव्हा हृदयात काही झाले?
नजरेला मिळता नजरा, मी न माझी राहीले ||१||

पुस्तके देता घेता थरथरती भेट झाली
अलवार स्पर्श होता काटा फुले शरीरी
प्रित पुष्पे अशी कितीतरी मी मनी माळले
नजरेला मिळता नजरा, मी न माझी राहीले ||२||

ठेवले वहीत मी पिंपळपान आठवांचे
बघ ते आता झाले बदलून जाळीचे
तेवढेच जून झाले प्रेम पहीले आपले
नजरेला मिळता नजरा, मी न माझी राहीले ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२८/०९/२०११

No comments: