Saturday, December 19, 2020

संवेदनशील दातांसाठी उपायकारक दातखळ

संवेदनशील असणार्‍या दातांसाठी आपण दुरचित्रवाहीनीवर सोसोडायन वगैरे दातखळीच्या जाहिराती पाहत असतो.

(असल्या फसव्या जाहिराती पाहिल्या की एक तिव्र सणक डोक्यात जाते!)

या आजारावर दंतवैद्य साधारणत: एक संरक्षक लेप असलेला थर दातावर लावतात. तो थर वर्षभर टिकतो. नंतर परत थर लावणे असे करावे लागते.

हा आजार दातांच्या वरच्या आवरणाची झीज झाल्यामुळे होतो. 

काही वैद्यक या आजार्‍यांसाठी वैद्यकीय दृष्ट्या तयार केलेली दात घासण्यासाठीची खळ (पेस्ट) लिहून देतात. 
असल्या दात घासण्यासाठीच्या खळी फारच महाग असतात.

माझा वरील जबड्यातील एक दाढ अशीच संवेदनशील झालेली आहे. दंतवैद्यांनी यावर एक दोन वेळा संरक्षक लेप लावला होता तसेच त्यांनी वैद्य. रेड्डी या कारखान्याची वनतेज ही दातखळ कायम वापरायला सांगितलेली होती. गेले काही वर्ष मी ही दातखळ वापरत होतो. त्याने मला आरामही मिळालेला होता. तसेच दातदुखीही थांबलेली होती. (अर्थात तो दातावरील थराचा परिणाम होता. दातखळ केवळ तो थर अधीक लवकर नाश पावू नये यासाठी असावा असा माझा होरा आहे. )

वैद्य. रेड्डी या कारखान्याची वनतेज ही दातखळ इतर साधारण दातखळींपेक्षा फारच महाग आहे.  (यापेक्षाही काही महाग दातखळी असाव्यात, कारण महाग आहे म्हणून हि दातखळ वापरणे बंद करणारा मी काही एकटाच नव्हतो.  सौजन्य - म्हैस - पुल) 

उदाहरणार्थ: 
कोळसादार या  कारखान्याची १०० ग्राम साधी दातखळ ५२/- रूपयांत मिळते. 
तर वैद्य. रेड्डी या कारखान्याची वनतेज ही १०० ग्राम संवेदनशील दातखळ २६२/- रूपयांत मिळते. 
तसेच कोळसादार या कारखान्यात तयार केलेली १०० ग्रामची संवेदनशील दातखळ १३५ /- रूपयांत मिळते. 

हा किंमतीतला फरक फार मोठा आहे. 

आणखी एक जाणवलेली बाब म्हणजे, जर नेहमीच्या वापरात संवेदनशील असणार्‍या दातांसाठी वनतेज असेल अन एखादा आठवडा तुम्ही इतर दातखळी वापरल्या तर तुमचे दात परत संवेदनशील होऊ लागतात!

आणखी सांगायचे झाले तर कोणत्याही साधारण दातखळी वापरल्या तर लगेचच आपण पाण्याने चुळ भरली तर त्यातील असलेल्या घटकांमुळे दातांना ठणका बसतो किंवा ते पाणी जास्त थंडगार लागते. 

एकदा वैद्य. रेड्डी या कारखान्याची वनतेज ही दातखळ संपली असता, अजाणतेपणी पतंजळी दातशोभा दातखळ वापरली असता साधारण १५ दिवसानंतरही दात संवेदनशील जाणवला नाही. 

तसेच पतंजळी दातशोभा दातखळ १०० ग्राम ४५ रूपयांत  उपलब्ध आहे.
 
आता गेले सहा महिने मी केवळ पतंजळी दातशोभा दातखळ वापरतो आहे आणि त्यामुळे दाताच्या खाली क्षार जमा न होण्याची प्रक्रियादेखील थांबली आहे. 

आवश्यक नोंद: लक्षात घ्या की येथे लिहीलेल्या कोणत्याही आस्थापनांशी, दातखळींच्या कारखान्यांशी, त्यांच्या मालकांशी लेखकाचा काही संबंध नाही. हा केवळ अनुभव लिहीलेला आहे. व्यक्तीपरत्वे दुखणे कमीजास्त होवू शकते.

No comments: