Saturday, December 19, 2020

जनेरीक औषधेही निरनिराळ्या किंमतीत मिळू शकतात...

नुकतेच एक त्वचेवर उपाय असणारे व डॉक्टरांनी लिहून दिलेले ॲलोपॅथी क्रीम बाजारात ₹ ३४५/- ला मिळाले. एम आर पी तितकीच होती. (हे मेडीकल स्टोअर जनेरीक औषधांचे नव्हते.)

नंतर ते क्रीम संपल्यावर पुन्हा आणावे लागले असता एका जनेरिक मेडीकलमध्ये तेच कंटेट असणारे दुसर्या कंपनीचे क्रीम ₹ १५०/- (एमआरपी २५०/- ) ला मिळाले.

तिसर्‍यांदा परत डोस आणायचा असल्याने तेच कंटेट असणारे क्रीम दुसर्या जनेरिक स्ट्रोअर्स मध्ये ₹८०/- (एमआरपी १५०/-) ला मिळाले.

थोडक्यात, जनेरीक औषधांमध्ये दोन, तीन कंपन्यांची औषधे असतात व मेडीकल स्टोअर्सवालेही ती औषधे विक्रीस ठेवतात.

कमी किंमतीची औषधे हवी असल्यास त्याचा आग्रह धरून आपण कमी किंमतीची औषधे घेऊ शकतो.  

No comments: