Friday, April 29, 2022

तू

तू चालते अशी झाडावरची वेल ग
अंगावरती पानं फुलं ल्यायते ग

तू हसते अशी झरा वाहतो ग 
खळखळाटानं हासणं पिकतं ग 

तुझ्या येण्यानं वारा वाहतो ग 
येता येता सुगंघ आणतो ग 

तू बघते तेव्हा अंगावर रोमांच येतो ग
बघून तुला मीच लाजल्यागत होतो ग

तू चंचला सुरेखा चतूरा रेखीव सरिता ग 
तुझ्या ठाई प्रगती हर्ष आनंद वसतो ग 

- पाषाणभेद
२९/०४/२०२२

No comments: