Monday, October 9, 2017

पावसामुळे काय काय !!तुझी झाली ओली अर्धी...


साडी.

अन माझाही भिजला पुर्ण...खांदा.एकाच छत्रीमुळे झाला वांधा.वरतून दणका जोरदार...पावसाचा.साथीला गोल गोल टपोर्या...गारा.भसकन शिरला त्याचवेळी...छत्रीमध्ये वारा.आणीक खोल फसला माझा...चिखलात पाय.धुमाकूळ घालून उलटे केले...वार्याने छत्रीला.तू ही गेली दुर निघूनी...हातामध्ये दांडा आला.

==============================================
कवितेवरील प्रश्न:

अ) सुचनेनुसार उत्तरे लिहा.

१) पावसामुळे कुणावर परिणाम झाले? वाक्यात उत्तर लिहा.
२) पावसामुळे कसे परिणाम झाले? सचित्र उत्तर लिहा.
३) छत्री हे कशाचे प्रतीक आहे? चर्चा करा. (म्हणजे चर्चात्मक उत्तर लिहा.)
४) छत्रीमुळे कुणाचे संरक्षण होते? छत्री नसल्याने काय दुष:परिणाम होतात? सविस्तर उत्तर लिहा.

ब) रिकाम्या जागा भरा.
१) तुझी झाली ओली अर्धी XX
२) माझाही भिजला पुर्ण XX
३) वरतून दणका जोरदार XXXX
४) XXXX शिरला त्याचवेळी छत्रीमध्ये वारा

क) एका वाक्यात उत्तरे लिहा.
१) वार्याने कुणाला उलटे केले?
२) कुणाचा खांदा पुर्ण भिजला?
३) कुणाचा दणका जोरदार होता?

पुरवणी प्रश्न
१)"तू ही गेली दुर निघूनी" हे उद्गार कुणाला उद्देशून आहेत? आणि का? सविस्तर उत्तर अपेक्षित.

- पाभे (प्रश्नपत्रीका सेटर)

No comments: