Wednesday, October 15, 2014

अहिराणी गीत: मन्हा सासरनी वाट


अहिराणी गीत: मन्हा सासरनी वाट

मन्हा सासरनी, सासरनी वाट भलती भारी व
मन्हा दादलानी दादलानी मी शे लाडी व||धॄ||

कालदिन तेस्नी लई माले सोनानी पोत
ती पोत घालीनसन मी दिसू रानी व

कालदिन तेस्नी लई माले सोनानी मुंदी
ती मुंदी घालीनसन मी दिसू रानी व

कालदिन तेस्नी लाया माले कबंरपट्टा
कंबरपट्टा घालीनसन मी दिसू रानी व

कालदिन तेस्नी लाया माले कबंरपट्टा
कंबरपट्टा घालीनसन मी दिसू रानी व

कालदिन तेस्नी लाया माले पैठणी शालू
तो शालू घालीनसन मी दिसू रानी व

मन्हा सासरनी, सासरनी वाट लई भारी व
मन्हा दादलानी दादलानी मी शे लाडी व ||धॄ||

(मिसळपाव.कॉम वरील सदस्य इरसाल आणि आर्या१२३ यांच्या सुचनांचे आभार)

- पाषाणभेद

No comments: