Wednesday, October 26, 2011

चला छतावर

चला छतावर
पुनवची रात आज आली तुमी आला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||धृ||

चांदणं पडलंय ह्या रातीचं पाहू
लुकलुक तार्‍यांनी शेज ती सजवू
वरतीच राहू दोघं तिसरं न्हायी कुनी पहायला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||१||

हातामधी सरळ धरा अत्तरदानी
हळूच खाली सोडा मच्छरदानी
इश्काच्या मैदानी उडवा तुमच्या जोरदार तोफेला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||२||

पाटंला थोडी थंडी गुलाबी पडल
अंगावर पांघरून म्हणून तुमाला ओढल
तुमीबी जवळ ओढा मला, होईल उबार्‍याला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||३||

गाठ चोळीची आत्ताच तटली
साडी अंगाची का हो फिटली?
थोडं सबूरीनं घ्यावं वेळ द्या मला सजायला
चला राया चला छतावरती झोपायला ||४||

- पाषाणभेद

No comments: