Saturday, October 1, 2011

पाव्हण्यानं डोळा मारला

पाव्हण्यानं डोळा मारला
ह्या पाव्हण्यानं डोळा मारला ग
मला जवळ ये आसं म्हनला ग

बाजारात बसले मी ग भाजी विकायला
समोर आला अन लागला भाव पुसायला
हातात घेवून पाही खालीवर
जुडी मेथीची दे आसं म्हनला ग
मला जवळ ये आसं म्हनला ग

आजूबाजूला जमली गर्दी
मला ग त्याची नव्हती वर्दी
शुक शुक करतोय, हात हालवतोय
समोर उभा तो राह्यला ग
मला जवळ ये आसं म्हनला ग

नजर माझी गिर्‍हाईकांवर
नव्हती काही त्याच्यावर
हात घालूनी खिशातमधी
नोटा त्यानं काढल्या ग
मला जवळ ये आसं म्हनला ग

वागणं त्याचं वंगाळ नव्हतं
समजलं मला काय खरं ते व्हतं
चष्मा नाही डोळ्याला
म्हनला आज घरी तो राहीला ग
मला जवळ ये आसं म्हनला ग

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२६/०९/२०११

No comments: