Friday, September 2, 2011

भेट घ्यायची ओढ लागली

भेट घ्यायची ओढ लागली


नकोच आता दुर जराही
भेट घ्यायची ओढ लागली ||१||

हिरव्या वाटा उंच तरूवर
प्रकाशाचे किरण त्यावर ||२||

ओळखीच्या त्या झाडे वेली
नेहमीची त्यांनी जादू केली ||३||

वायू परिचीत पानांस लागला
थरथर त्यांना देवूनी गेला ||४||

नजरेच्या टापूत आले समोर
शांत नितळ शितल सरोवर ||५||

हृदयाच्या कप्यात हुरहुर झाली
जुन्या स्मृतींची आठवण आली ||६||

विरह कसला असला नसता
नकोच ते दुर असणे आता ||७||

श्रम पुरले वेळही सरली
भेट घ्यायची ओढ लागली ||८||


- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२०/०४/२०११

No comments: