Wednesday, September 21, 2011

वेळ लावू नका

वेळ लावू नका

रात नवेली आली चालून
विडा ठेवला चुना लावून
तुमच्या येण्याचा नाही भरवसा
वेळ लावू नका बेगीनं या राजसा ||धृ||

वाट तरी पहावी कितीक बाई
दिस गेला हि रात सरत जाई
ऐन मोक्याला धोका कसला?
जीव झाला येडापीसा
वेळ लावू नका बेगीनं या राजसा ||१||

लाडीगोडीचं तुमचं बोलणं
गोडगुलाबी कोडं घालणं
आधारासाठी हात उशाला
पांघराया अंग द्या न विसरता
वेळ लावू नका बेगीनं या राजसा ||२||

शिनगाराचा असल्या येळी
आठव तुमची डोळा आली
दोन्ही पापण्या न्हाती पाणी
विरह सहन होईना जरासा
वेळ लावू नका बेगीनं या राजसा ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२०/०९/२०११

No comments: