Wednesday, September 21, 2011

हटवा आता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार

हटवा आता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार

हटवा आता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार
सदाचार नाही हा तर आहे
भ्रष्ट आचार भ्रष्ट आचार

काम करण्यासाठी कुणी ऑफीसात येतो,
ऑफिसर कारकुनाची विनवणी करतो
आज ये उद्या ये म्हणून वेळ फुक्कट जातो,
पैसे घेवूनच मग कामं तो करतो
असल्या कामासाठी लाच खाणं झाला शिष्टाचार शिष्टाचार
हटवा आता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार

गोरगरीबाचे कामं तुम्ही लवकर कराना,
चिल्यापिल्यांचे तुम्ही आशिर्वाद घ्याना
माणसातली माणूसकी आता जागवाना
पैसे मागण्याचा खेळ आता संपवाना
सदाचार, सुनीती, निष्ठा यांचा करा प्रचार, करा प्रचार
हटवा आता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार

स्विस बँकेमध्ये पहा कितीतरी पैसा तो सडतो
इकडे भारताचा विकास पैश्याविना अडतो
चारा, शस्त्र, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात पैसा हा जातो
लाच देवून संसदेत मते पुढारी मागतो
लाच देवू नका घेवू नका होवू नका लाचार लाचार
हटवा आता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार

देवालाही तुम्ही सांगा नारळ का फोडता?
परिक्षेला जाण्याआधी हात का जोडता?
स्व:तावरील विश्वास कमी का करता?
मठ मंदीराची तुम्ही तिजोरी का भरता?
हा तर आहे लाच देण्याचाच प्रकार प्रकार
हटवा आता भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२१/०९/२०११

No comments: