Monday, September 5, 2011

साडीखरेदीला येताय नं?

कालच मी साडी खरेदीसाठी गेले होते. आताशा पावसाळा चालू आहे. पावसाळ्यात कपडे, साड्या, चपला, कुकर आदींवर फ्लॅट डिस्कांउंट सेल निरनिराळ्या दुकांनात चालू होतात. कधी ५० टक्यांपर्यंत तर कधीकधी काही ठिकाणी पुर्ण ५०% डिस्कांउंट सेल लागतात. रस्त्याने जातांना मला तसल्या दुकानांवरील पाट्या पाहून ड्रायव्हरला 'गाडी तेथल्यातेथे उभी कर', असे सांगावे लागते. नाहीतरी आमच्या ह्यांना माझे 'सेल खरेदीचे' वेड माहीतच आहे. नविनच लग्न झाले त्यावेळी सुरूवातीला ते माझ्या बरोबर खरेदीला येत. पण नंतर नंतर त्यांचे माझ्याबरोबर येणे कमी झाले अन आमच्या भिशी क्लबातल्या एखाद्या मेंबरचे येणे माझ्याबरोबर वाढले. कधीकधी मीही आमच्या क्लबाच्या मैत्रीणींबरोबर उगाचच खरेदीला जाते. मला खरेदी करायची नसते पण त्यांच्याबरोबर असतांना एखादी साडी, एखादा ड्रेसमटेरीयल, एखादी कुकींग रेंज, बोनचायना सेट, एखादी चप्पल, एखादे बेडशीट आवडून जाते अन मग हात मागे घेववत. नाही. आता आपल्याला आवडलेली वस्तू खरेदी केली तर त्यात काय वावगं आहे का? घरचे मात्र कधीकधी उगाचच 'हे का आणलंस, ते का आणलंस' असं करत बसतात. मला बाई असलं काही बोललेलं आवडत नाही. मग राग घालवण्यासाठी पुन्हा एखाद्या साडीखरेदीसाठी मी बाहेर पडते.

आजकाला बाजारात कितीतरी नवनविन साड्या आल्यात नाही? बाई बाई बाई! माझे तर डोळेच आ वासतात असल्या साड्या पाहून! अहो तुम्हाला सांगते प्युअर जॉर्जेट, प्युअर शिफॉन, प्युअर क्रेप, प्युअर सिल्क, फ्लॉ जॉर्जेट, फ्लॉ शिफॉन, फ्लॉ क्रेप, फ्लॉ सिल्क, आर्ट सिल्क असले काय काय प्रकार पाहून मला आनंदाचे भरते येते. काय घेवू अन काय नको असे होवून जाते. त्यात पुन्हा कॉटन, ज्यूट, ब्रासो, सॅटीन, ब्रोकेड, टसर, लायका, शिमर, विस्कस सिल्क कॉटन, खादी, वेल्हेट, लिनेने आदी प्रकार तर आहेतच. आणि तुम्हाला म्हणून सांगते कुणाला सांगू नका. त्या सिरीयल्स मधल्या साड्याही जाम भारी असतात. अशा डिझायनर साड्या तर मला जाम आवडतात. गेल्याच आठवड्यात मी एक मेहेंदी साडी घेतली होती. आता मला वेडींग साडी, एखादी ब्रायडल साडी, टेंपल विअर, किटी पार्टी विअर, नवरात्री साडी असल्या प्रत्येकी एक अशा साड्या खरेदी करायच्या आहेत.

मागे मी जोधा अकबर साडी घेतली होती. मला तिचा रंग काही पसंत पडला नव्हता तरी आपल्याकडे असावी म्हणून घेतली होती. मला त्यातल्या त्यात देवदास व सावरीयां साडी आवडली होती. लव्ह आजकल चे मटेरीयल चांगले नव्हते तर रावण फारच गुळगुळीत होती. आजची नेसलेली साडी 'आय हेट लव्ह स्टोरीज' मात्र सुळसुळीत आहे. बघाना बाहेर इतका पाऊस पडतोय पण इच्यावर थोडेही शिंतोडे उडालेले नाहीत. मला असल्याच बॉलीवुड साड्या जास्त पसंत आहेत.

ड्रेस मटेरीयल म्हणाल तर मला डिझायनर सलवार कमीज जास्त आवडतात. कॉटन तसेच शिफॉन मटेरीयल मधल्या कुर्तीज मस्त असतात. कालच मी एक रेडीमेड अनारकली सुट घेतलाय. आता त्यावर दुपट्टा बदलायचा विचार करतेय.

चला, मी काय बोलत बसलेय तुमच्याबरोबर. नाहीतर असं करा ना, माझी मैत्रीण आज माझ्याबरोबर येत नाहीये. मग तुम्हीच चला ना माझ्याबरोबर साडी खरेदीसाठी. आपल्या गप्पाही होतील अन खरेदीही! काय?

No comments: