Sunday, September 4, 2011

नखरा नाही इतका बरा

नखरा नाही इतका बरा

वेडं होईल कुणीही तुझ्या डोईचा गजरा पाहून
नखरा नाही इतका बरा ठेव हातचं थोडं राखून ||धृ||

अगदी सकाळी इतकी सजली
नाही कसर तू ठेवली कसली
मोगर्‍याची फुले वेणीत माळली
सुगंधी मन माझे कसे ठेवू मी झाकून ||१||

कुणी रंभा म्हणू की अप्सरा स्वर्गाची
तूला बघताच होई तगमग जीवाची
दागदागीने घालून रस्त्याने चालली
मागे नको ग पाहू अशी मान वळवून ||२||

तुझ्या नजरेला माझी नजर भिडली
पिवळ्या केवडी रंगानं जादू केली
प्रित दोन जीवांची जुळू लागली
नको झुरवू आता दुर उभी राहून ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२०/०५/२०११

No comments: