Sunday, September 4, 2011

जो तो येतो मारून जातो

जो तो येतो मारून जातो

जो तो येतो मारून जातो,
जो तो येतो त्याला खेळून जातो,
बोलत नाही गरीब बिचारा मुका
तो तर तेव्हा करतो काय?
जेव्हा बॉलला बॉलर लावतात थुका ||धृ||

तो हातात धरून जोरात चोळतात
त्याला वरती फेकून खाली झेलतात
पायी घासून घासून
पायी घासून घासून
रंग त्याचा जाईल बरका! ||१||

त्याला पकडाया सगळे पुढेच पळती
हाती घ्यायला सारेच जोरात धावती
सोडू नका हो कुणीही त्याला
बोलती होणार्‍या धावा रोका ||२||

तो पहा बॉलरने बॉल आता बघा की हो टाकला
बघा बॅट्समनने अस्सा फटका त्याला हो मारला
जोरात फटका लागला त्याला
जोरात फटका लागला हो त्याला
पण सीमेपार जावू देवू नका ||३||

या मैदानी गवत किती किती तयार झाले
त्यावर पाणी मारून मारून ताजे ताजे केले
बॉल हळूवार आता हातळा
बॉल हळूवार आता हो हातळा
शेवटी रूप रंग त्याचे राखा ||४||

किती गुणाचा मानाचा गोल बॉल हा असतो
त्याच्यावाचून क्रिकेट खेळ सुरू होतच नसतो
विसरू नका कधीही त्याला
विसरू नका हो कधीही त्याला
त्याच्यासमोर तुम्ही एकदा झुका ||५||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
३०/०५/२०११

No comments: