Thursday, September 22, 2011

पाहटंची शेती

पहाटंचीची शेती

सक्काळच्या धुक्यात रं
चुलीचा धुर गेला रं
भाकरी थापल्याचा आवाज
त्याच्यात मिसळला रं

पान्ह्यासाठी सोडली रं
कालवड ल्हान तान्ही रं
कासंडी धुवूनशान
दूध काढलं म्हशीचं रं

उठावं थंडीगारठ्याचं रं
काम करावं कष्टाचं रं
शेणमुत काढावं
जनावरं आपलीच रं

सर्जा राजा उठला रं
पाचट खाऊन तयार रं
औत वढाया, जुपाया
खांद्यावर जू ठेवलं रं

रामपारी देवाचं रं
नाव घ्याव तोंडांनं रं
न्यारी करून शेताला
चालू लागावं पाहटंला रं

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२१/०९/२०११

No comments: