Tuesday, July 6, 2010

गीत: गरमी चा आलाय उन्हाळा

गरमी चा आलाय उन्हाळा

गरमी चा आलाय उन्हाळा
उन काय सोसवेना
तगमगीची काहीली आली
उपाय काही तरी करा ना ||

गारगार वारं अंगाला
नाही लागत आता
घामाच्या धारा सुटल्यात
जीव घाबरा होई निसता
उगाच बोलन्यापरीस
पंख्याची हवा मला घाला ना ||

आंबट चिंबट खाऊ वाटते
पन रानात एकटी जावून
करवंद, जांभळं, आंबा अन कैर्‍या
पाडायची भिती मला वाटते
रानचा रानमेवा लुटायला
सोबतीला बरोबर तुम्ही या ना ||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१७/०६/२०१०

No comments: