Thursday, June 17, 2010

तुझी जीन्स पॅन्ट

तुझी जीन्स पॅन्ट

तुझी जीन्स पॅन्ट चाललीय खाली खाली
काय शोभेना तूझ्या असल्या चाली ||धृ||

शॉर्ट शर्ट जाई वरती वरती
मधेच अंग दिसतया
मागं कंबर लचकवूनी
का उगा आसं चालतीया
गॉगल घालूनी बघतेस कुठे
जरा भडकच पावडर गाली
काय शोभेना तूझ्या असल्या चाली ||१||

सॅन्डल पायात घालूनी
नार नखरेदार चाले
नजरा लोकांच्या झुलवी
कानात झुबके बाळी हाले
काळीज धडधड उडे
जेव्हा स्किन टाईट जीन्स तू घाली
काय शोभेना तूझ्या असल्या चाली ||२||

अशी ग कशी फॅशन तूझी
अंग त्यातून दिसतया
कोण कोणाची तू समजना
रूमालानं तोंड झाकतीया
कापडं घालायची रीत नाही बरी
दुनिया जरी इतकी पुढे गेली
काय शोभेना तूझ्या असल्या चाली ||३||

नविनता सगळीकडे आली
हौस जीवाची करावी न्यारी
रीत जुन्या जमान्याची गेली
नव्याची आस नेहमीच लागते प्यारी
अंगभर साडी चोळी जावूनी
हि काय नविन तर्‍हा आली
काय शोभेना तूझ्या असल्या चाली ||४||

तुझी जीन्स पॅन्ट चाललीय खाली खाली
काय शोभेना तूझ्या असल्या चाली

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
०५/०२/२०१०

1 comment:

Prasad Pawar said...

farach chhan vatali tumachi hi kavita
mast mast.......!