Wednesday, June 16, 2010

पिकल्या आंब्याला

पिकल्या आंब्याला

सिच्यूऐशन: हिरवीन आंबे विकणारी आहे. आंबे विकतांना ती गिर्‍हाईकांशी काव्यातून संवाद साधते...

गद्य:
आंबे घ्या आंबे, गोड गोड रसाळ आंबे
आंबे घ्या हो आंबे!

चाल सुरू:
पिकल्या आंब्याला दाबून पाहू नका
घ्यायचा आसलं तर घ्या, नाय तर नका ||धृ||

आंबा माझा रायवळ, नाही हापूस की पायरी
रस जरा चाखून बघा, म्हणाल नमून्याची चव बरी
रसासाठीचं आंबं हे आहे, दुसरीकडे जावू नका
पिकल्या आंब्याला दाबूनी पाहू नका ||१||

आंबे आहे घरच्या झाडाचे, नाही काही वाडीचे
फळ आहे लयी न्यारं, कलम केलेल्या पाडाचे
पानी सुटतं कैरी पाहून, तिला हात लावू नका
पिकल्या आंब्याला दाबूनी पाहू नका ||२||

यावर्षी आंबेमोहर बहरला, असा की हो फुलला
कैकांनी टेहळणी केली, मी तो राखीयला
आणला चाखायला केवळ, तुम्हांसाठी बरंका
पिकल्या आंब्याला दाबूनी पाहू नका ||३||

तुम्ही आंबं इथंतिथं दाबीता, हात इथंतिथं लावता
पाटीत आंबं रचलेत निट, का उगा खाली हात घालता
निसंतं बघायचं बघता, आन येळ घालवीता फुका
पिकल्या आंब्याला दाबूनी पाहू नका ||४||

म्हनून शेवटलं सांगते

पिकल्या आंब्याला दाबून पाहू नका
घ्यायचा आसलं तर घ्या, नाय तर नका ||धृ||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
३०/०५/२०१०

No comments: