Thursday, May 20, 2010

गणपती बाप्पा मोरया

गणपती बाप्पा मोरया

मंडळी आपला नेहमीचाच हिरो आन हिरवीन आहे. या हिरोच्या गल्लीत सार्वजनीक गणपती बसतो आहे. हिरो (चांगल्या स्वभावाचा) भाई आहे अन टपोरी पोरे घेवून फिरतो. मोठ्या पटांगणात तयारी केली आहे अन गल्लीतली सगळी पोरे घेवून हिरो नाचत आहे.
(या सिन नंतर लगेचच एक फायटिंग चा सिन असल्याने साईड हिरो पण या गाण्यात आहे.)
चाल: नेहमीचीच

(भक्तिरसपुर्ण गाण्यास अशा फालतू सिन मध्ये टाकल्याने गणपती बाप्पा मला माफ कर.)


हिरो नं १ :
चला रे चला नाचू या गावू या
बोला रे बोला गणपती बाप्पा मोरया ||धृ||

हिरो नं १ :
ढोल ताशे हे असे जोरात वाजती
रंगात येवूनी पोरे ही नाचती
पुढे होवूनी सारे एका ओळीत या रे
मखरात ठेवायला मुर्ती उचला रे
आरास केली अन आता मंडप सजवू या ||१||

कोरस:
गणपती बाप्पा मोरया
गणपती बाप्पा मोरया

साईड हिरो:
आरती आता करूया अन देवाला आळवू या
प्रसाद खावू या अन सार्‍या गल्लीमध्ये वाटूया
नाचात दंग आता सारे झाले बेधुंद
गुलाल उधळू अंगावर घेवू या रंग
श्रींचे पुजन करून भक्तिरसात सारे न्हावूया ||२||

कोरस:
गणपती बाप्पा मोरया
गणपती बाप्पा मोरया

हिरवीन:
गणपती असे ही विद्येची देवता
भजता मनोभावे पावे तो सर्वथा
आनंदी जग झाले गणपती येता
कल्याण होई तो आशिर्वाद देता
पुढल्या वर्षी बाप्पा लवकर आणूया ||३||

कोरस:
गणपती बाप्पा मोरया
गणपती बाप्पा मोरया

कोरस:
चला रे चला नाचू या गावू या
बोला रे बोला गणपती बाप्पा मोरया

नाशिक ढोल:
धडदंग...धडदंग...धडदंग...दंग

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
१९/०५/२०१०

1 comment:

हेमंत आठल्ये said...

एक नंबर!!! जाम आवडली नोंद आणि गाणे देखील