Monday, May 24, 2010

सख्या हो दिलवरा तल्वार दुर धरा

सख्या हो दिलवरा तल्वार दुर धरा

सख्या हो दिलवरा तल्वार दुर धरा
जवळी मज करा
होवू निसंग
आता बाजूस करा हो कमरबंद ||धृ||

कितीक दिसानं येता आज घरा
डोळं लावूनी वाटं उभी अशृ नाही थारा
कसर काढा आता जल्माभरची
मी संगती असता करा लढाई बेधूंद

आता बाजूस करा हो कमरबंद ||१||

तुम्ही जरी शत्रू मारीले, धुळ चारीले
तुरे खोवीले, बिल्ले लाविले छातीवरी
काय कामाची अशी मुलूखगिरी
होईल सवत करील दोघात अंतर रूंद

आता बाजूस करा हो कमरबंद ||२||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२४/०५/२०१०

2 comments:

Anonymous said...

hi tuja mi blog la bhet dili ,,,,,,,,,,,,,aawadale4 sarw khup chan aahi sarw

Anonymous said...

i like u blog