Tuesday, May 25, 2010

काय अपशकून घडला

काय अपशकून घडला


महाराजांकडचा एक सैनिक उत्तरेला लढाईला जातो अन तो तेथे अडकून पडतो. इकडे त्याच्या घरी काय होते ते पहा:
(कोरस तसा अनावश्यक वाटतो आहे. तोडा विरस होतो आहे. पण म्हणायचा असेल तर म्हणा नाहीतर राहू द्या.)

असा ग बाई काय अपशकून घडला
माझा हिरवा चुडा की ग फुटला ||धृ||

धनी हे माझं मोठं सरदार
महारांजांचं आहे ते चाकर
पराक्रम त्यांचा काय सांगावा
आसंलं का ग मार्ग तयांचा खुटला?
असा ग बाई काय अपशकून घडला ||१||

कोरस: तुच सावर बाई ग आता आमचंबी काळीज तुटे तटतटा
सखे ग बाई हिरवा चुडा हिचा फुटला


उत्तरेला गेले कराया मुलूखगिरी
म्हैना झाला आलं नाही घरी
कुठं आसलं माझा शिरीहरी
दिस जावूनी अंधार की ग दाटला
असा ग बाई काय अपशकून घडला ||२||

कसलं धनी आहे माझं कसं मी सांगू
सांगता गोष्टी त्यांच्या लाज नका आनू
निरोप नाही अजूनी कसला
डोल्यात समिंदर हा साठला
असा ग बाई काय अपशकून घडला ||३||

म्हनलं व्हतं त्ये लौकर येतो
भर्जरी बनारसी शालू आणीतो
नको मला आता शालू लुगडं (तिला आता भरजरी शालूही केवळ लुगडे वाटत आहे.)
धन्याचं दर्शन घडवा मजला
असा ग बाई काय अपशकून घडला
माझा हिरवा चुडा की ग फुटला ||४||

कोरस: तुच सावर बाई ग आता आमचंबी काळीज तुटे तटतटा
सखे ग बाई हिरवा चुडा हिचा फुटला


- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२५/०५/२०१०

No comments: